All Systems Operational

About This Site

Welcome to VEOTECH services status page where you can check the status of main systems we provide. If you experience a problem that is not listed here please address it by Customer Portal or TeamViewer (Help Me functionality).

Witamy na stronie statusu usług VEOTECH na której możesz sprawdzić status wszystkich głównych systemów które utrzymujemy. Jeśli doświadczasz problemów, które nie są tu opisane zgłoś je przez Portal Klienta lub TeamViewer (funkcja Pomóż mi).

E-mail system / Systemy e-mail ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Website Hosting / Serwery web ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Customer Portal / Portal klienta ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Cloud Storage / Składowanie w chmurze ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Remote Work Servers / Serwery pracy zdalnej Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Videoconference systems / Systemy wideokonferencyjne Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Sep 21, 2023

No incidents reported today.

Sep 20, 2023

No incidents reported.

Sep 19, 2023

No incidents reported.

Sep 18, 2023

No incidents reported.

Sep 17, 2023

No incidents reported.

Sep 16, 2023

No incidents reported.

Sep 15, 2023

No incidents reported.

Sep 14, 2023

No incidents reported.

Sep 13, 2023

No incidents reported.

Sep 12, 2023

No incidents reported.

Sep 11, 2023

No incidents reported.

Sep 10, 2023

No incidents reported.

Sep 9, 2023

No incidents reported.

Sep 8, 2023

No incidents reported.

Sep 7, 2023

No incidents reported.